Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 08 tháng 02 năm 2021 đến ngày 16 tháng 02 năm 2021

1 copy copy

Xem ảnh lớn

Từ ngày 17 tháng 02 năm 2021 đến ngày 21 tháng 02 năm 2021

17.2 copy

 

Xem ảnh lớn

2 copy copy copy

Xem ảnh lớn

LICH PHÂN CÔNG TRỰC SÀNG LỌC COVID - 19

 COVIC

 Xem ảnh lớn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 09 Tháng 2 2021 08:43