• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 15 tháng 03 năm 2021 đến ngày 21 tháng 03 năm 2021

  • PDF.

15.3.21.3

Xem ảnh lớn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 12 Tháng 3 2021 08:12

You are here Lịch trực bệnh viện Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 15 tháng 03 năm 2021 đến ngày 21 tháng 03 năm 2021