• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch trực

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 26 tháng 08 năm 2019 đến ngày 01 tháng 09 năm 2019

  • PDF.

26.8

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 23 Tháng 8 2019 15:06

You are here Lịch trực bệnh viện