• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch trực

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 21 tháng 09 năm 2020 đến ngày 27 tháng 09 năm 2020

  • PDF.

21.27

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 18 Tháng 9 2020 10:48

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 14 tháng 09 năm 2020 đến ngày 20 tháng 09 năm 2020

  • PDF.

14.20.9 copy

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 11 Tháng 9 2020 14:49

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 07 tháng 09 năm 2020 đến ngày 13 tháng 09 năm 2020

  • PDF.

7.9.13.9

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 04 Tháng 9 2020 10:50

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 31 tháng 08 năm 2020 đến ngày 06 tháng 09 năm 2020 và bảng phân trực khu cách ly

  • PDF.

31.8.6.9

Xem ảnh lớn

31.8

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 28 Tháng 8 2020 09:32

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 24 tháng 08 năm 2020 đến ngày 30 tháng 08 năm 2020 và bảng phân trực khu cách ly

  • PDF.

24.8.30.8

Xem ảnh lớn

C copy

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 21 Tháng 8 2020 09:24

You are here Lịch trực