• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch trực

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 09 tháng 12 năm 2019 đến ngày 15 tháng 12 năm 2019

  • PDF.

9.12

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 06 Tháng 12 2019 12:47

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 02 tháng 12 năm 2019 đến ngày 08 tháng 12 năm 2019

  • PDF.

2.12

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 29 Tháng 11 2019 08:59

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 25 tháng 11 năm 2019 đến ngày 01 tháng 12 năm 2019

  • PDF.

25.11

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 22 Tháng 11 2019 14:14

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 18 tháng 11 năm 2019 đến ngày 24 tháng 11 năm 2019

  • PDF.

18

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 15 Tháng 11 2019 14:19

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 11 tháng 11 năm 2019 đến ngày 17 tháng 11 năm 2019

  • PDF.

11

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 08 Tháng 11 2019 10:07

You are here Lịch trực