• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch trực

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 23 tháng 11 năm 2020 đến ngày 29 tháng 11 năm 2020

  • PDF.

23.29.11

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 20 Tháng 11 2020 10:56

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 16 tháng 11 năm 2020 đến ngày 22 tháng 11 năm 2020

  • PDF.

16.22.11

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 13 Tháng 11 2020 13:54

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 09 tháng 11 năm 2020 đến ngày 15 tháng 11 năm 2020

  • PDF.

9.11.15

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 06 Tháng 11 2020 14:04

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 02 tháng 11 năm 2020 đến ngày 08 tháng 11 năm 2020

  • PDF.

2.11.8

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 30 Tháng 10 2020 09:53

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 26 tháng 10 năm 2020 đến ngày 01 tháng 11 năm 2020

  • PDF.

26.1

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 23 Tháng 10 2020 14:07

You are here Lịch trực