• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch trực

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 14 tháng 10 năm 2019 đến ngày 20 tháng 10 năm 2019

  • PDF.

Lịch trực mới chỉnh sửa lúc 14h27'

14.10M

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 11 Tháng 10 2019 14:27

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 07 tháng 10 năm 2019 đến ngày 13 tháng 10 năm 2019

  • PDF.

 

7.10m

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 04 Tháng 10 2019 15:35

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 30 tháng 09 năm 2019 đến ngày 06 tháng 10 năm 2019

  • PDF.

30.10M

Xem ảnh lớn

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 02 Tháng 10 2019 08:07

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 23 tháng 09 năm 2019 đến ngày 29 tháng 09 năm 2019

  • PDF.

 23.9m

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 26 Tháng 9 2019 08:27

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 16 tháng 09 năm 2019 đến ngày 22 tháng 09 năm 2019

  • PDF.

16m

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 26 Tháng 9 2019 08:27

You are here Lịch trực