• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch trực

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 08 tháng 06 năm 2020 đến ngày 14 tháng 06 năm 2020

  • PDF.

moi copy

Xem ảnh lớn

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 05 Tháng 6 2020 14:56

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 01 tháng 06 năm 2020 đến ngày 07 tháng 06 năm 2020

  • PDF.

1.6.7.6

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 29 Tháng 5 2020 13:42

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 25 tháng 05 năm 2020 đến ngày 31 tháng 05 năm 2020

  • PDF.

25.5

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 22 Tháng 5 2020 14:08

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 18 tháng 05 năm 2020 đến ngày 24 tháng 05 năm 2020

  • PDF.

chỉnh sửa lúc 14h55'

18.5m

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 15 Tháng 5 2020 14:54

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 11 tháng 05 năm 2020 đến ngày 17 tháng 05 năm 2020

  • PDF.

11.5.17

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 08 Tháng 5 2020 10:19

You are here Lịch trực