• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch trực

Lịch Phân Trực Tết từ ngày 20 tháng 01 năm 2020 đến ngày 02 tháng 02 năm 2020

  • PDF.

Sửa lúc 14h 32 phút ngày 20/01/2020

tet1

Xem ảnh lớn

2M

Xem ảnh lớn

3M

Xem ảnh lớn

tet2

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 20 Tháng 1 2020 14:33

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 13 tháng 01 năm 2020 đến ngày 19 tháng 01 năm 2020

  • PDF.

13.1

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 10 Tháng 1 2020 13:54

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020 đến ngày 12 tháng 01 năm 2020

  • PDF.

6.1

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 03 Tháng 1 2020 14:04

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 30 tháng 12 năm 2019 đến ngày 05 tháng 01 năm 2020

  • PDF.

30.12

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 27 Tháng 12 2019 11:05

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 23 tháng 12 năm 2019 đến ngày 29 tháng 12 năm 2019

  • PDF.

23

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 20 Tháng 12 2019 14:32

You are here Lịch trực