• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch trực

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 26 tháng 08 năm 2019 đến ngày 01 tháng 09 năm 2019

  • PDF.

26.8

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 23 Tháng 8 2019 15:06

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019 đến ngày 25 tháng 08 năm 2019

  • PDF.

19m

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 16 Tháng 8 2019 12:13

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 12 tháng 08 năm 2019 đến ngày 18 tháng 08 năm 2019

  • PDF.

12.8

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 09 Tháng 8 2019 14:16

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 05 tháng 08 năm 2019 đến ngày 11 tháng 08 năm 2019

  • PDF.

5.8

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 02 Tháng 8 2019 14:09

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 29 tháng 07 năm 2019 đến ngày 04 tháng 08 năm 2019

  • PDF.

29.7

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 26 Tháng 7 2019 14:50

You are here Lịch trực