• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Thông báo

Chào giá về việc cung cấp báo giá phụ tùng, công sữa chữa xe ô tô cơ quan

  • PDF.

Bấm vào link để xem: Thư_mời_chào_giá_cung_cấp_báo_giá_phụ_tùng_công_sửa_chữa_xe_ô_tô_cơ_quan_.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 27 Tháng 11 2023 14:07

Thư mời báo giá may bảo hộ lao động cho viên chức, người lao động 2023

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: bao_gia_may_bao_ho_lao_dong.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 17 Tháng 11 2023 14:42

Thư mời giám định tình trạng hư hỏng trang thiết bị

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: giam_dinh_tinh_trang_hu_hong_TTB.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 16 Tháng 11 2023 09:29

Chào giá cung ứng hóa chất xét nghiệm phục vụ hoạt động khám chữa bệnh cho bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: Cung_ung_hoa_chat_xet_nghiem.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 15 Tháng 11 2023 15:35

Chào giá cung ứng Que thử đường huyết phục vụ hoạt động khám chữa bệnh

  • PDF.

Bấm vào link để xem: TM_616_Que_test_đường_huyết.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 10 Tháng 11 2023 06:20

You are here Thông báo của Bệnh viện