• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Thông báo

Chào giá cung ứng phần mềm quản lý bệnh viện (HIS) đáp ứng quy mô 150 giường bệnh cho bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: SKM_28723053109240.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 31 Tháng 5 2023 08:37

CHÀO GIÁ SỮA CHỮA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 226_TM_SỬA_CHỮA_TTB.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 26 Tháng 5 2023 15:19

Chào giá Cung ứng lọ đựng dịch nội soi và Ống dẫn lưu màng phổi

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 212_TM_LỌ_DỊCH_NS__TROCAR_PHỔI.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 23 Tháng 5 2023 10:04

CHÀO GIÁ CUNG ỨNG PHIM X-QUANG Y TẾ

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 204_TM_CHÀO_GIÁ_PHIM_CT.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 18 Tháng 5 2023 10:28

Chào giá cung ứng hóa chất cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động và máy điện giải đồ

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 182_TM_CHÀO_GIÁ.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 15 Tháng 5 2023 15:29

You are here Thông báo