• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Vệ sinh ở BV thế nào?

Số người tham gia bình chọn:
105

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ tư, 02 Tháng 10 2019 22:25

Vệ sinh ở BV thế nào?

Hits Percent Graph
Sạch sẽ
40 38.1%
Chưa đảm bảo
32 30.5%
Tạm được
28 26.7%
You are here Vệ sinh ở BV thế nào?