• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch trực

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 05 tháng 10 năm 2020 đến ngày 11 tháng 10 năm 2020

  • PDF.

5.10.11.10

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 02 Tháng 10 2020 08:23

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 28 tháng 09 năm 2020 đến ngày 04 tháng 10 năm 2020

  • PDF.

moi24

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 25 Tháng 9 2020 15:01

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 21 tháng 09 năm 2020 đến ngày 27 tháng 09 năm 2020

  • PDF.

21.27

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 18 Tháng 9 2020 10:48

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 14 tháng 09 năm 2020 đến ngày 20 tháng 09 năm 2020

  • PDF.

14.20.9 copy

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 11 Tháng 9 2020 14:49

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 07 tháng 09 năm 2020 đến ngày 13 tháng 09 năm 2020

  • PDF.

7.9.13.9

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 04 Tháng 9 2020 10:50

You are here Lịch trực