• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 31 tháng 08 năm 2020 đến ngày 06 tháng 09 năm 2020 và bảng phân trực khu cách ly

  • PDF.

31.8.6.9

Xem ảnh lớn

31.8

Xem ảnh lớn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 28 Tháng 8 2020 09:32

You are here Lịch trực bệnh viện Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 31 tháng 08 năm 2020 đến ngày 06 tháng 09 năm 2020 và bảng phân trực khu cách ly