• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 05 tháng 10 năm 2020 đến ngày 11 tháng 10 năm 2020

  • PDF.

5.10.11.10

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 02 Tháng 10 2020 08:23

You are here Lịch trực bệnh viện Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 05 tháng 10 năm 2020 đến ngày 11 tháng 10 năm 2020