• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 14 tháng 09 năm 2020 đến ngày 20 tháng 09 năm 2020

  • PDF.

14.20.9 copy

Xem ảnh lớn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 11 Tháng 9 2020 14:49

You are here Lịch trực bệnh viện Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 14 tháng 09 năm 2020 đến ngày 20 tháng 09 năm 2020