• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 03 tháng 08 năm 2020 đến ngày 09 tháng 08 năm 2020 và danh sách các cá nhân trực qua điện thoại

  • PDF.

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN TRỰC QUA ĐIỆN THOẠI KHI CẦN THIẾT.

BẤM VÀO BÊN DƯỚI ĐỂ XEM.

danh_sach.pdf

Bảng trực chỉnh sửa đăng ngày 03/08/2020 lúc 15h30'.

 

SUA

Xem ảnh lớn

Bảng phân trực khoa Nội C.

noi c

Xem ảnh lớn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 03 Tháng 8 2020 15:37

You are here Lịch trực bệnh viện Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 03 tháng 08 năm 2020 đến ngày 09 tháng 08 năm 2020 và danh sách các cá nhân trực qua điện thoại