• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 20 tháng 07 năm 2020 đến ngày 26 tháng 07 năm 2020

  • PDF.

 

20.7

Xem ảnh lớn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 20 Tháng 7 2020 08:07

You are here Lịch trực bệnh viện Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 20 tháng 07 năm 2020 đến ngày 26 tháng 07 năm 2020