• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 08 tháng 06 năm 2020 đến ngày 14 tháng 06 năm 2020

  • PDF.

moi copy

Xem ảnh lớn

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 05 Tháng 6 2020 14:56

You are here Lịch trực bệnh viện Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 08 tháng 06 năm 2020 đến ngày 14 tháng 06 năm 2020