• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 15 tháng 06 năm 2020 đến ngày 21 tháng 06 năm 2020

  • PDF.

15.6.21.6

Xem ảnh lớn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 12 Tháng 6 2020 13:45

You are here Lịch trực bệnh viện Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 15 tháng 06 năm 2020 đến ngày 21 tháng 06 năm 2020