• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch trực

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 18 tháng 01 năm 2021 đến ngày 24 tháng 01 năm 2021

  • PDF.

18.24.1

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 15 Tháng 1 2021 14:13

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 11 tháng 01 năm 2021 đến ngày 17 tháng 01 năm 2021

  • PDF.

11.17.1

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 08 Tháng 1 2021 15:25

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 04 tháng 01 năm 2021 đến ngày 10 tháng 01 năm 2021

  • PDF.

 

4.1.10.1m

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 31 Tháng 12 2020 14:48

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 28 tháng 12 năm 2020 đến ngày 03 tháng 01 năm 2021

  • PDF.

28.3.1

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 25 Tháng 12 2020 10:26

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 21 tháng 12 năm 2020 đến ngày 27 tháng 12 năm 2020

  • PDF.

21.27m

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 18 Tháng 12 2020 08:57

You are here Lịch trực