• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch trực

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 17 tháng 05 năm 2021 đến ngày 23 tháng 05 năm 2021

  • PDF.

17.5.23.5

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021 14:12

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 10 tháng 05 năm 2021 đến ngày 16 tháng 05 năm 2021

  • PDF.

10.5.16.5

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 07 Tháng 5 2021 15:06

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 26 tháng 04 năm 2021 đến ngày 02 tháng 05 năm 2021 và Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 03 tháng 05 năm 2021 đến ngày 09 tháng 05 năm 2021

  • PDF.

26.4.2.5

Xem ảnh lớn

3.5.9.5

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 23 Tháng 4 2021 10:32

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 19 tháng 04 năm 2021 đến ngày 25 tháng 04 năm 2021

  • PDF.

19.4.25.4

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 16 Tháng 4 2021 14:00

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 12 tháng 04 năm 2021 đến ngày 18 tháng 04 năm 2021

  • PDF.

12.4.18.4

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 09 Tháng 4 2021 14:16

You are here Lịch trực