• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch trực

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 01 tháng 03 năm 2021 đến ngày 07 tháng 03 năm 2021

  • PDF.

1.3.7.3

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 26 Tháng 2 2021 08:15

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 22 tháng 02 năm 2021 đến ngày 28 tháng 02 năm 2021

  • PDF.

Bảng trực mới cập nhật lúc 15h30'

moi copy copy copy

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 19 Tháng 2 2021 15:35

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 08 tháng 02 năm 2021 đến ngày 16 tháng 02 năm 2021

  • PDF.

1 copy copy

Xem ảnh lớn

Từ ngày 17 tháng 02 năm 2021 đến ngày 21 tháng 02 năm 2021

17.2 copy

 

Xem ảnh lớn

2 copy copy copy

Xem ảnh lớn

LICH PHÂN CÔNG TRỰC SÀNG LỌC COVID - 19

 COVIC

 Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 09 Tháng 2 2021 08:43

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 01 tháng 02 năm 2021 đến ngày 07 tháng 02 năm 2021

  • PDF.

1.2.7.2

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 29 Tháng 1 2021 14:36

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 25 tháng 01 năm 2021 đến ngày 31 tháng 01 năm 2021

  • PDF.

25.31.1

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 22 Tháng 1 2021 14:59

You are here Lịch trực