• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 11 tháng 01 năm 2021 đến ngày 17 tháng 01 năm 2021

  • PDF.

11.17.1

Xem ảnh lớn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 08 Tháng 1 2021 15:25

You are here Lịch trực bệnh viện Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 11 tháng 01 năm 2021 đến ngày 17 tháng 01 năm 2021