• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 28 tháng 12 năm 2020 đến ngày 03 tháng 01 năm 2021

  • PDF.

28.3.1

Xem ảnh lớn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 25 Tháng 12 2020 10:26

You are here Lịch trực bệnh viện Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 28 tháng 12 năm 2020 đến ngày 03 tháng 01 năm 2021