• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 04 tháng 01 năm 2021 đến ngày 10 tháng 01 năm 2021

  • PDF.

 

4.1.10.1m

Xem ảnh lớn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 31 Tháng 12 2020 14:48

You are here Lịch trực bệnh viện Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 04 tháng 01 năm 2021 đến ngày 10 tháng 01 năm 2021