• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 22 tháng 02 năm 2021 đến ngày 28 tháng 02 năm 2021

  • PDF.

Bảng trực mới cập nhật lúc 15h30'

moi copy copy copy

Xem ảnh lớn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 19 Tháng 2 2021 15:35

You are here Lịch trực bệnh viện Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 22 tháng 02 năm 2021 đến ngày 28 tháng 02 năm 2021