• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 05 tháng 04 năm 2021 đến ngày 11 tháng 04 năm 2021

  • PDF.

5.4.11.4 copy

Xem ảnh lớn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 02 Tháng 4 2021 09:27

You are here Lịch trực bệnh viện Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 05 tháng 04 năm 2021 đến ngày 11 tháng 04 năm 2021