• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 12 tháng 04 năm 2021 đến ngày 18 tháng 04 năm 2021

  • PDF.

12.4.18.4

Xem ảnh lớn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 09 Tháng 4 2021 14:16

You are here Lịch trực bệnh viện Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 12 tháng 04 năm 2021 đến ngày 18 tháng 04 năm 2021