• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 10 tháng 05 năm 2021 đến ngày 16 tháng 05 năm 2021

  • PDF.

10.5.16.5

Xem ảnh lớn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 07 Tháng 5 2021 15:06

You are here Lịch trực bệnh viện Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 10 tháng 05 năm 2021 đến ngày 16 tháng 05 năm 2021