• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 14 tháng 06 năm 2021 đến ngày 20 tháng 06 năm 2021

  • PDF.

14.6.20.6

Xem ảnh lớn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 11 Tháng 6 2021 07:33

You are here Lịch trực bệnh viện Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 14 tháng 06 năm 2021 đến ngày 20 tháng 06 năm 2021