• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 05 tháng 07 năm 2021 đến ngày 11 tháng 07 năm 2021

  • PDF.

5.7.11.7

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 02 Tháng 7 2021 11:04

You are here Lịch trực bệnh viện Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 05 tháng 07 năm 2021 đến ngày 11 tháng 07 năm 2021