• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 23 tháng 11 năm 2020 đến ngày 29 tháng 11 năm 2020

  • PDF.

23.29.11

Xem ảnh lớn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 20 Tháng 11 2020 10:56

You are here Lịch trực bệnh viện Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 23 tháng 11 năm 2020 đến ngày 29 tháng 11 năm 2020