• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 30 tháng 11 năm 2020 đến ngày 06 tháng 12 năm 2020

  • PDF.

30.11.6.12

Xem ảnh lớn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 27 Tháng 11 2020 09:49

You are here Lịch trực bệnh viện Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 30 tháng 11 năm 2020 đến ngày 06 tháng 12 năm 2020