• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch trực

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 09 tháng 11 năm 2020 đến ngày 15 tháng 11 năm 2020

  • PDF.

9.11.15

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 06 Tháng 11 2020 14:04

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 02 tháng 11 năm 2020 đến ngày 08 tháng 11 năm 2020

  • PDF.

2.11.8

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 30 Tháng 10 2020 09:53

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 26 tháng 10 năm 2020 đến ngày 01 tháng 11 năm 2020

  • PDF.

26.1

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 23 Tháng 10 2020 14:07

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 19 tháng 10 năm 2020 đến ngày 25 tháng 10 năm 2020

  • PDF.

19.25

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 16 Tháng 10 2020 10:19

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 12 tháng 10 năm 2020 đến ngày 18 tháng 10 năm 2020

  • PDF.

12m

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 09 Tháng 10 2020 15:51

You are here Lịch trực