• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch trực

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 31 tháng 08 năm 2020 đến ngày 06 tháng 09 năm 2020 và bảng phân trực khu cách ly

  • PDF.

31.8.6.9

Xem ảnh lớn

31.8

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 28 Tháng 8 2020 09:32

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 24 tháng 08 năm 2020 đến ngày 30 tháng 08 năm 2020 và bảng phân trực khu cách ly

  • PDF.

24.8.30.8

Xem ảnh lớn

C copy

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 21 Tháng 8 2020 09:24

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 17 tháng 08 năm 2020 đến ngày 23 tháng 08 năm 2020 và bảng phân trực khu cách ly

  • PDF.

17.8.23.8

Xem ảnh lớn

C17.8

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 14 Tháng 8 2020 10:06

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 10 tháng 08 năm 2020 đến ngày 16 tháng 08 năm 2020 và bảng phân trực khu cách ly

  • PDF.

Bảng trực đăng lúc 8h16' ngày 07/08/2020.

moi copy copy

Xem ảnh lớn

C

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 07 Tháng 8 2020 08:17

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 03 tháng 08 năm 2020 đến ngày 09 tháng 08 năm 2020 và danh sách các cá nhân trực qua điện thoại

  • PDF.

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN TRỰC QUA ĐIỆN THOẠI KHI CẦN THIẾT.

BẤM VÀO BÊN DƯỚI ĐỂ XEM.

danh_sach.pdf

Bảng trực chỉnh sửa đăng ngày 03/08/2020 lúc 15h30'.

 

SUA

Xem ảnh lớn

Bảng phân trực khoa Nội C.

noi c

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 03 Tháng 8 2020 15:37

You are here Lịch trực