• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch trực

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11 năm 2017

  • PDF.

lichtruct11

Tải Lịch Trực

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 27 Tháng 10 2017 10:45

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10 năm 2017

  • PDF.

Tải Lịch Trực

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 23 Tháng 10 2017 15:03

You are here Lịch trực