• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch trực

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 12 tháng 02 năm 2018 đến ngày 25 tháng 02 năm 2018

  • PDF.

tet2018

Xem ảnh lớn

tet12018

Xem ảnh lớn

Tải lịch trực

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 09 Tháng 2 2018 10:28

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 05 tháng 02 năm 2018 đến ngày 11 tháng 02 năm 2018

  • PDF.

5.2

Xem ảnh lớn

Tải lịch trực

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 02 Tháng 2 2018 09:54

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 29 tháng 01 năm 2018 đến ngày 04 tháng 02 năm 2018

  • PDF.

29.1

 Xem ảnh lớn

Tải lịch trực

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 26 Tháng 1 2018 11:00

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 22 tháng 1 năm 2018 đến ngày 28 tháng 1 năm 2018

  • PDF.

22.1

Xem ảnh lớn

Tải lịch trực

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 19 Tháng 1 2018 15:05

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 15 tháng 1 năm 2018 đến ngày 21 tháng 1 năm 2018

  • PDF.

15.1

Xem ảnh lớn

Tải lịch trực

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 12 Tháng 1 2018 14:01

You are here Lịch trực