• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch trực

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 08 tháng 1 năm 2018 đến ngày 14 tháng 1 năm 2018

  • PDF.

8.1.2018

Xem ảnh lớn

Tải lịch trực

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018 11:14

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 01 tháng 1 năm 2018 đến ngày 07 tháng 1 năm 2018

  • PDF.

1.2018

Xem ảnh lớn

Tải lịch trực

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 29 Tháng 12 2017 07:45

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 25 tháng 12 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017

  • PDF.

25.12

Xem ảnh lớn

Tải lịch trực

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 22 Tháng 12 2017 14:13

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 18 tháng 12 năm 2017 đến ngày 24 tháng 12 năm 2017

  • PDF.

15.12.2017

Xem ảnh lớn

Tải lịch trực

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 15 Tháng 12 2017 10:29

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 11 tháng 12 năm 2017 đến ngày 17 tháng 12 năm 2017

  • PDF.

lt11.12

Xem ảnh lớn

Tải file trực

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 08 Tháng 12 2017 10:08

You are here Lịch trực