• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch trực

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 13 tháng 08 năm 2018 đến ngày 19 tháng 08 năm 2018

  • PDF.

13.8

Xem ảnh lớn

Tải lịch trực

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 10 Tháng 8 2018 08:32

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 06 tháng 08 năm 2018 đến ngày 12 tháng 08 năm 2018

  • PDF.

6.8

Xem ảnh lớn

Tải lịch trực

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 03 Tháng 8 2018 10:20

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 30 tháng 07 năm 2018 đến ngày 5 tháng 08 năm 2018

  • PDF.

30.7

Xem ảnh lớn

Tải lịch trực

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 27 Tháng 7 2018 14:59

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 23 tháng 07 năm 2018 đến ngày 29 tháng 07 năm 2018

  • PDF.

23.7

 Xem ảnh lớn

Tải lịch trực

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 20 Tháng 7 2018 09:52

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 16 tháng 07 năm 2018 đến ngày 22 tháng 07 năm 2018

  • PDF.

16.7

 Xem ảnh lớn

Tải lịch trực

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 13 Tháng 7 2018 13:21

You are here Lịch trực