• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch trực

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 04 tháng 06 năm 2018 đến ngày 10 tháng 06 năm 2018

  • PDF.

4.6

Xem ảnh lớn

Tải lịch trực

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 01 Tháng 6 2018 15:13

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 28 tháng 05 năm 2018 đến ngày 03 tháng 06 năm 2018

  • PDF.

3.6

Xem ảnh lớn

Tải lịch trực

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 25 Tháng 5 2018 10:26

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 21 tháng 05 năm 2018 đến ngày 27 tháng 05 năm 2018

  • PDF.

21.5

Xem ảnh lớn

Tải lịch trực

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 18 Tháng 5 2018 10:51

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 14 tháng 05 năm 2018 đến ngày 20 tháng 05 năm 2018

  • PDF.

14.5

Xem ảnh lớn

Tải lịch trực

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 11 Tháng 5 2018 10:01

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 07 tháng 05 năm 2018 đến ngày 13 tháng 05 năm 2018

  • PDF.

7.5

Xem ảnh lớn

Tải lịch trực

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 04 Tháng 5 2018 09:14

You are here Lịch trực