• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch trực

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 30 tháng 04 năm 2018 đến ngày 06 tháng 05 năm 2018

  • PDF.

30.4

Xem ảnh lớn

Tải lịch trực

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 27 Tháng 4 2018 14:09

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 23 tháng 04 năm 2018 đến ngày 29 tháng 04 năm 2018

  • PDF.

20.4

Xem ảnh lớn

Tải lịch trực

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 20 Tháng 4 2018 10:33

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 16 tháng 04 năm 2018 đến ngày 22 tháng 04 năm 2018

  • PDF.

t416

Xem ảnh lớn

Tải lịch trực

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 13 Tháng 4 2018 13:46

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 09 tháng 04 năm 2018 đến ngày 15 tháng 04 năm 2018

  • PDF.

9.4.2018

Xem ảnh lớn

Tải lịch trực

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 06 Tháng 4 2018 14:56

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 02 tháng 04 năm 2018 đến ngày 08 tháng 04 năm 2018

  • PDF.

t4moi

Xem ảnh lớn

Tải lịch trực

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 30 Tháng 3 2018 14:42

You are here Lịch trực