• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch trực

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 09 tháng 07 năm 2018 đến ngày 15 tháng 07 năm 2018

  • PDF.

9.7

Xem ảnh lớn

Tải lịch trực

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 05 Tháng 7 2018 15:39

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 02 tháng 07 năm 2018 đến ngày 08 tháng 07 năm 2018

  • PDF.

t7

Xem ảnh lớn

Tải lịch trực

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 28 Tháng 6 2018 14:37

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 25 tháng 06 năm 2018 đến ngày 01 tháng 07 năm 2018

  • PDF.

25.6

Xem ảnh lớn

Tải lịch trực

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 22 Tháng 6 2018 09:31

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 18 tháng 06 năm 2018 đến ngày 24 tháng 06 năm 2018

  • PDF.

18.6.1

Xem ảnh lớn

Tải lịch trực

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 15 Tháng 6 2018 14:27

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 11 tháng 06 năm 2018 đến ngày 17 tháng 06 năm 2018

  • PDF.

11.6

Xem ảnh lớn

Tải lịch trực

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 08 Tháng 6 2018 08:11

You are here Lịch trực