• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch trực

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 26 tháng 03 năm 2018 đến ngày 01 tháng 04 năm 2018

  • PDF.

26.3m

 Xem ảnh lớn

Tải lịch trực

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 23 Tháng 3 2018 14:50

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 19 tháng 03 năm 2018 đến ngày 26 tháng 03 năm 2018

  • PDF.

19.3

Xem ảnh lớn

Tải lịch trực

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 16 Tháng 3 2018 10:37

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 12 tháng 03 năm 2018 đến ngày 18 tháng 03 năm 2018

  • PDF.

12.3

Xem ảnh lớn

Tải lịch trực

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 09 Tháng 3 2018 14:31

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 05 tháng 03 năm 2018 đến ngày 11 tháng 03 năm 2018

  • PDF.

anht3

Xem ảnh lớn

Tải lịch trực

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 02 Tháng 3 2018 11:11

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 26 tháng 02 năm 2018 đến ngày 04 tháng 03 năm 2018

  • PDF.

T3

Xem ảnh lớn

Tải lịch trực

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 23 Tháng 2 2018 10:00

You are here Lịch trực