• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch trực

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 04 tháng 12 năm 2017 đến ngày 10 tháng 12 năm 2017

  • PDF.

t12 copy

Xem ảnh lớn

Tải lịch trực

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 01 Tháng 12 2017 10:40

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 27 tháng 11 năm 2017 đến ngày 03 tháng 12 năm 2017

  • PDF.

licht11m

Xem ảnh lớn

Tải lịch trực

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 24 Tháng 11 2017 13:57

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 20 tháng 11 năm 2017 đến ngày 26 tháng 11 năm 2017

  • PDF.

11moi

Xem ảnh lớn

Tải lịch trực

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 17 Tháng 11 2017 16:25

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 13 tháng 11 năm 2017 đến ngày 19 tháng 11 năm 2017

  • PDF.

ngay13t11

Xem ảnh lớn

Tải lịch trực

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 10 Tháng 11 2017 09:24

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017 đến ngày 12 tháng 11 năm 2017

  • PDF.

2

Xem ảnh lớn

Tải file trực

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 03 Tháng 11 2017 16:06

You are here Lịch trực