• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch trực

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 14 tháng 12 năm 2020 đến ngày 20 tháng 12 năm 2020

  • PDF.

1412

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 11 Tháng 12 2020 12:27

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 07 tháng 12 năm 2020 đến ngày 13 tháng 12 năm 2020

  • PDF.

7.13.12

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 04 Tháng 12 2020 10:46

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 30 tháng 11 năm 2020 đến ngày 06 tháng 12 năm 2020

  • PDF.

30.11.6.12

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 27 Tháng 11 2020 09:49

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 23 tháng 11 năm 2020 đến ngày 29 tháng 11 năm 2020

  • PDF.

23.29.11

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 20 Tháng 11 2020 10:56

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 16 tháng 11 năm 2020 đến ngày 22 tháng 11 năm 2020

  • PDF.

16.22.11

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 13 Tháng 11 2020 13:54

You are here Lịch trực