• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 07 tháng 10 năm 2019 đến ngày 13 tháng 10 năm 2019

  • PDF.

 

7.10m

Xem ảnh lớn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 04 Tháng 10 2019 15:35

You are here Lịch trực bệnh viện Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 07 tháng 10 năm 2019 đến ngày 13 tháng 10 năm 2019