• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Danh mục và biểu giá các dịch vụ y tế đang thực hiện tại bệnh viện 18/10

  • PDF.

Tải bảng giá dịch vụ


Tin mới hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 22 Tháng 10 2017 15:14

You are here Bảng giá dịch vụ Bảng giá dịch vụ Danh mục và biểu giá các dịch vụ y tế đang thực hiện tại bệnh viện 18/10