• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Bảng giá dịch vụ năm 2019

  • PDF.

Tải bảng giá dịch vụ

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 28 Tháng 10 2019 14:02

You are here Bảng giá dịch vụ Bảng giá dịch vụ Bảng giá dịch vụ năm 2019