• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 30 tháng 12 năm 2019 đến ngày 05 tháng 01 năm 2020

  • PDF.

30.12

Xem ảnh lớn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 27 Tháng 12 2019 11:05

You are here Lịch trực bệnh viện Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 30 tháng 12 năm 2019 đến ngày 05 tháng 01 năm 2020