• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch Phân Trực Tết từ ngày 20 tháng 01 năm 2020 đến ngày 02 tháng 02 năm 2020

  • PDF.

Sửa lúc 14h 32 phút ngày 20/01/2020

tet1

Xem ảnh lớn

2M

Xem ảnh lớn

3M

Xem ảnh lớn

tet2

Xem ảnh lớn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 20 Tháng 1 2020 14:33

You are here Lịch trực bệnh viện Lịch Phân Trực Tết từ ngày 20 tháng 01 năm 2020 đến ngày 02 tháng 02 năm 2020