• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Chào giá cung ứng phần mềm quản lý bệnh viện (HIS) đáp ứng quy mô 150 giường bệnh cho bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: SKM_28723053109240.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 31 Tháng 5 2023 08:37

You are here Thông báo của Bệnh viện Chào giá cung ứng phần mềm quản lý bệnh viện (HIS) đáp ứng quy mô 150 giường bệnh cho bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam