• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Danh mục kỹ thuật Sở Y tế phê duyệt

  • PDF.

Tải file tại đây: https://drive.google.com/file/d/0B7O-BPpjhr4OZDA3eWtSQ1hoWUFwSnpRMGRIY1ltbVRueWdN/view?usp=sharing

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 29 Tháng 10 2019 09:51

You are here Thông báo của Bệnh viện Danh mục kỹ thuật Sở Y tế phê duyệt