• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ kèm TT 51 BYT

  • PDF.

Tải file đính kèm

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 10 Tháng 10 2018 08:51

You are here Thông báo của Bệnh viện Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ kèm TT 51 BYT