• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Thông báo hội nghị khoa học Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Nam năm 2019

  • PDF.

 

hn28 copy

Tải file tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 28 Tháng 5 2019 09:04

You are here Thông báo của Bệnh viện Thông báo hội nghị khoa học Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Nam năm 2019